Základní informace o komunitní škole

Naše komunitní škola není zapsaná v rejstříku škol MŠMT! Děti navštěvující komunitní školu jsou v režimu tzv. individuálního vzdělávání (domácího vzdělávání)

Pokud je pro vás myšlenka naší komunitní školy zajímavá a potřebujete vědět, jak postupovat dále - ozvěte se nám, rádi vám budeme i v tomto ohledu nápomocní. 

Den otevřených dveří se v naší škole sice nekoná, ALE můžete se k nám kdykoli přijít podívat  a zažít s námi obyčejně neobyčejné chvíle. Přijďte si okouknout komunitní školu v její reálné podobě ;o) 

Komunitní škola ukončí svou činnost 30. 6. 2024