Koloběh vodárenské vody 

Další z našich projektových dnů - tentokrát jsem si užili Starou čistírnu odpadních vod (16. května 2019, Bubeneč),            s programem o koloběhu vody od čističky k člověku a od člověka zpět do čističky.