Konzultace

Nabízíme konzultace pro rodiče a děti, kteří:                                                                                                                    ... chtějí vstoupit do domácího vzdělávání a tápou, co je všechno potřeba nastavit, uvědomit si, pomoct s administrativou nebo změnami, které je s domácím vzděláváním čekají. 

... potřebují podpořit, konzultovat způsoby vzdělávání, poradit se o pomůckách, postupech a různých možnostech dosahování cílů v oblasti vzdělávání dětí. 

... chtějí založit komunitní školu a hledají inspiraci a podporu k prvním krokům.

Nabízíme konzultace pro studenty, průvodce, pedagogy:                                                                                                 .... o různých způsobech práce, komunikace, hledání cest při přímé práci s dětmi. 

... o tom jak funguje vzdělávání s partnerským přístupem k rodině a dětem. 

... o tom, jak to chodí v naší škole a jaké prvky je snadné převést i do běžné školy, výuky. 

... při psaní absolutorních, bakalářských či magisterských závěrečných pracích na téma vzdělávání inovativními způsoby. 


Ceník konzultace: 

osobní setkání     jednorázové   500,-/ 60 minut               NEBO                  pravidelné    300,-/ 60 minut 

online setkání     jednorázové    350,-/ 60 minut               NEBO                  pravidelné    200,-/ 60 minut

Máte zájem o konzultaci? Kontaktujte nás: