Metodické centrum 

                                                       Zajišťujeme, podporujeme a zvyšujeme neustále kvalitu výuky.                                                                               Opíráme se o zcela individuální nastavení metodických postupů a studijních plánů.                                                Základy metodické práce stojí na komunikaci, individuálnímu pojetí studenta a inovativním přístupu samotného studia.     


Školení  lektorů v oblasti metodiky:                                                                                                                                                                       - aktivně, intenzivně spolupracujeme na vzdělávání lektorů (vstupní školení, rozvoj vzdělávacích                                kompetencí, observace, podpora dalších kompetencí lektorů)

Metodické podklady pro školy i lektory                                                                                                                                                              - tvorba metodických podkladů a výukových materiálů či pomůcek pro výuku jednotlivých předmětů ZŠ                    a gymnázií                                                                                                                                                                                                          - didaktické testy                                                                                                                                                                                                - studijní materiály - tvorba materiálů na míru, revize a distribuce učebnic, slovníku apod. 

Poskytnutí lektorů a mentorů pro jednotlivé předměty ZŠ a škol gymnazijního typu                                                                 - vybíráme z naší databáze zkušené a vhodné lektory dle vámi zadaného požadavku                                                         - podpora domácího a komunitního vzdělávání                                                                                                                                     - způsob výuky dle preference - prezenční / online

                                                                       Metodické a vzdělávací centrum vede:                                                                                                                                                                          Mgr. Jitka Hájková                                                                                                                                                                                                Academic Director                                                                                                                                                                      tel. 777 130 871; haykova.jitka@gmail.com