Průvodci

Petra
Petra

Petra trávím s dětmi čas od pondělí do pátku. Počítáme, píšeme, čteme, hrajeme hry, čmáráme, běháme venku, smějeme se, určujeme si hranice a pravidla. Snažím se, aby nám všem společně bylo dobře, abychom se na sebe těšili, abychom měli radost z toho, co jsme se naučili, co objevili. 

Lucie - výtvarka
Lucie - výtvarka

Lucie jsem umělkyně a  výtvarná lektorka. Po studiu na UMPRUM v Ateliéru Malby a Ateliéru Sochařství jsem pocítila touhu pedagogicky působit v alternativní/ komunotní škole, mimo tradiční systém. Přes deset let učím  také ve Výtvarném ateliéru DDM hl.m. Prahy.

Při mé pedagogické práci je pro mne důležité otevírání a objevování nových možností, ostatních i svých. Podporuji a respektuji individuální výtvarný projev a spontánní vyjádření. Díky rodičovství si také uvědomuji úctu k dětem, skvělým bytostem, od kterých se můžu stále učit. Jsem matkou čtyřletého syna.  

Jana - vždy jsem se chtěla věnovat práci s dětmi a po 20 letech se mi to konečně splnilo! :o) Předchozí léta jsem pracovala na vzdělávacích programech pro dospělé a studenty. Učení má být podle mě zábava, radost a probouzet v dětech zájem i nadšení. Jsem lektorem, průvodcem angličtiny. Angličtina je z mého pohledu základní dovedností nás všech. Slovíčka, větná skladba, konverzace a hlavně hry, videa, písničky a spoustu dalšího - to vše pomáhá k tomu, aby se děti učily rády a angličtinu si snadno osvojily. 

Alice - muzicírování
Alice - muzicírování

Alice po studiu konzervatoře v Praze jsem se aktivně věnovala hře v symfonickém orchestru. Po narození prvního syna jsem se, ale už do orchestru nevrátila a začala se věnovat pedagogické činnosti. Poté jsem i dálkově vystudovala pedagogickou fakultu. 

V současné době se věnuji výuce hudby jak skupinové, tak individuální - soukromě i v umělecké škole. 

Mým cílem je budit v dětech radost a zájem o hudbu v jakékoli podobě.