Rozvrh pro školní rok 2020/ 2021

Struktura týdne a časový harmonogram jsou dány. V rozvrhu může dojít k drobným změnám, upřesněním, doplněním!

               dopolední výukový blok                                   odpolední výukový blok

                       8.30 - 12.00            12.00 - 12.30                       12.30 - 14.30

Pondělí              trivium                   oběd              trivium dokončení, odpolední rozvojové aktivity

Úterý       trivium + angličtina        oběd              trivium dokončení, odpolední rozvojové aktivity

Středa   trivium + muzicírování     oběd              trivium dokončení, odpolední rozvojové aktivity

                        8.30 - 14.30

Čtvrtek      I. projektový den 

                       8.30 - 13.30

Pátek        II. projektový den

Vysvětlivky: trivium (čtení,psaní, počítání); projektový den I. a II. na sebe navazují. V průběhu jednotlivých výukových bloků samozřejmě dostatek přestávek!

Svačiny a pití si děti nosí z domova. Obědy budou dětem dováženy. Pitný režim dle potřeby průběžně doplňujeme (voda, ovocný nebo bylinkový čaj).