O škole

Komunitní škola je určena všem, kdo mají zájem se připojit k inovativním metodám vzdělávání.       Vzdělávání je pro nás radost, kamarádi, smích a pohoda....                                                                  Podporujeme setkávání a vzdělávání dětí, rodin v režimu individuálního vzdělávání/ domácího vzdělávání. 

Našim hlavním cílem je:

 • vytvořit prostor, ve kterém děti získají důvěru v sebe sama, ve své dovednosti a schopnosti,
 • respekt a komunikace,
 • svoboda s jasně stanovenými hranicemi. Svobodu chápeme jako prostředek rozvoje vlastní zodpovědnosti.

Náš koncept

 • Naše koncepce komunitní školy vychází z absolutně přirozených potřeba člověka - potřeby učit se, zkoumat, zkoušet, bádat, osvojovat si či napodobovat
 • Děti pracují vlastním tempem, rozvíjí vlastní přístupy, ale také hledají své vlastní metody, které jsou pro zvládnutí a osvojení dané dovednosti pro ně samotné nejpřijatelnější. 
 • Děti jsou podporovány v samostatnosti - a sice od obyčejného úklidu, přes organizování svých plánů výuky až po logisticky složitější kooperativní projekty (vždy s respektem ke schopnostem a dovednostem dítěte)

Třída

 • Třída je koncipována jako heterogenní, tedy věkově smíšená: od první třídy až po třídu pátou. 
 • Heterogenitu vnímáme jako velmi důležitý prvek naší komunitní školy: Mladší děti jsou motivovány prací starších, naopak starší děti musí skvěle ovládat látku, kterou chtějí prezentovat těm mladším.  Heterogenita brání vzájemnému srovnávání a tím i pocitům spojeným se selháním či nedostatečností. Děti se vzájemně podporují, pomáhají si -a zde je opět posílena stránka kooperace a komunikace

Výuka

 • Hlavním jmenovatelem naší komunitní školy je inovativní přístup. Ve výuce používáme ověřených přístupů, metod z montessori pedagogiky, waldorfských škol, kooperativního, kreativního či intuitivního učení
 • Výuka je pestrá, využíváme širokou škálu běžně dostupných výukových materiálů a pomůcek, ale také materiálů vlastních, reflektující probírané téma nebo individuální potřeby dětí. 
 • Dbáme na to, aby si děti osvojily dovednosti a mohly na ně navázat i v dalších tématech. Čas strávený osvojováním dovedností je ryze individuální
 • Děti se učí mimo jiné také objektivnímu sebehodnocení a práci s chybou
 • Ať už vy nebo vaše děti samotné máte možnost individuálních konzultací. 
 • Součástí týdenního rozvrhu je: trivium (čtení, psaní, počítání), hudba, sport, tvůrčí aktivity, práce s daty, praktický život, projektové dny, atd. atd. atd. 
 • Naše komunitní škola má otevřeno každý pracovní den: od pondělí do pátku. Je jen na vás, jak intenzivní docházku zvolíte. 
 • V neposlední řadě chceme zdůraznit, že rodiče mají v naši škole dveře stále otevřené! Přijďte se k nám/ za námi kdykoli podívat!

Průvodci

 • Jsou zkušené, respektující osoby. Není našim bezpodmínečným požadavkem absolvování pedagogických studií na VŠ. Při výběru klademe důraz na zralost, znalosti, schopnosti a dovednosti v oboru, ale také na praxi a pro nás zcela zásadní: umění trávit čas s dětmi a podpořit v nich touhu objevovat svět!
 • Heterogenní skupina od 1. - 5. třídy klade sama o sobě na průvodce velmi vysoké nároky. 

Přezkoušení

 • Dle zákona děti s individuálním vzdělávacím programem/ děti v domácím vzdělávání podléhají pravidelnému přezkušování, u dětí školní 2x ročně. U dětí předškolních se jedná o ověřování rozvoje dítěte
 • Pro přezkoušení, ve spolupráci s rodiči, napomáháme s ukládání dat či materiálů do portfólií dětí. Rádi vyhotovíme "zprávu" o počítání dětí v komunitní škole. 

Závěrem bychom velmi rády zmínily, že je pro nás velmi důležitá nejen škola samotná, ale také komunita rodičů. Abychom vytvořili místo pro vzdělávání našich dětí se všemi výše zmíněnými principy - v co nejkratší době, bez potřeby vysokých investic - budeme stát za komunitní školou nejen my - Eva, Terezie, Jana, Petra, Lucie, Roger  - ale i ta vaše rodina: s větší či menší chutí angažovat se, podílet se a stát se součástí projektu, kde se děti budou radovat z objevování a kde učení těší.